Blog

Blog
9 Sep

หม้อไอน้ำคืออะไร

By admin

หม้อต้มน้ำ (อังกฤษ:boiler ) หมายถึง ภาชนะปิดที่ใช้ให้ความร้อนกับน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ทำให้เกิดไอน้ำ ...

อ่านต่อ
Blog
Blog