บริการของบริษัท

การติดตั้ง

 บริการติดตั้งหม้อไอน้ำขนาด 5-300 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ กากอ้อย ขี้เลื่อย และถ่านหิน ระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเหมาะสำหรับโรงสีข้าว โรงน้ำตาล และอุตสาหกรรมทั่วไป
 คุณภาพของการผลิต การสร้าง และติดตั้ง คือสิ่งซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงสร้างและปรับปรุงงานด้วยการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลติและติดตั้งเป็นพิเศษ รวมถึงมีการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตงานอย่างพิถีพิถัน โดยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์สูง