เกี่ยวกับบริษัท

รู้จักกับเรา

บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (BPE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ทำการผลิต ออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อให้บริการและโซลูชั่นครบวงจร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำตาล หม้อไอน้ำและโรงไฟฟ้าชีวมวล

Banpong Engineering Co.,Ltd. (BPE) was established on 28 August, 1991 in order to provide complete services and solutions specifically for your industries. Our specialty revolves around sugar industrials, boiler and biomass power plant.


ประวัติ

 บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งในปี 2534 โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท มีพื้นที่ทั้งหมด 126 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 21/1 หมู่ 1 ถนนหัวโพ - บ้านสิงห์ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณี 70160 โรงงานของเราแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การผลิต การประกอบ และการจัดเก็บ โดยมีเครื่องมือและเครื่องจักรที่ครบครันและทันสมัย มีเครื่องจักรแบบอัตโนมัติและเครื่องตัดเลเซอร์มาใช้กับกระบวนการผลิตและการประกอบอย่างถูกต้องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราให้งานบริการในลักษณะ one stop service สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า โรงสี และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
 One stop service ของเราประกอบด้วย การออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดทางวิศวกรรม การผลิตเครื่องจักรและการติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง และการให้บริการหลังการขาย เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เราผลิต จะถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทุกๆวัสดุและส่วนประกอบของเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จะถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อรับประกันการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกค้า เรามีทีมออกแบบ ทีมติดตั้ง การขนส่งและการบริการหลังการขาย โดยสำนักงานของเราตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการ และคำปรึกษาที่รวดเร็ว ตรงเวลา

BANPONG ENGINEERING CO.,LTD.(BPE) was established om 28 AUGUST, 1991 in order to provide service in design, fabrication and manufacturing for many machines in generalindustries. BPE has been developing and improving production capacity and has opened as official company limited on 27 January, 1994. Current, At 21/1 No.1 Huapho Road, Huapho Sub-district, Bangpae District,Ratchaburi 70160


พันธกิจ

มุ่งมันพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านการออกแบบ การผลิต และติดตั้ง บริการเป็นหนึ่งคำนึงถึงลูกค้า

วิสัยทัศน์

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ


ผู้บริหาร

ชูชัย เจริญงาม
Founder & Manager Director

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความมุ่งมั่นเพื่อมอบบริการทางด้านวิศวกรรรมอย่างมรประสิทธิภาพก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ เอมอบบริการทีประทับใจแก่ลูกค้า ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา บริษัทของเราประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 140 โครงการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำตาล หม้อไอน้ำและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งช่วยในการยืนยันความเป็นมืออาชีพของเราได้เป็นอย่างดี


งานบริการหม้อไอน้ำ

ด้วยผลงานอันน่าเชื่อถือที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางบริษัทมีความชำนาญทางด้านออกแบบ และติดตั้งระบบหม้อไอน้ำ สำหรับงานอุสาหกรรมทุกประเภทได้อย่างสมบูรณ์และครบวงจร โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า, การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิต และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ...

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
The Woods
Cinque Terre
Mountains and fjords
Northern Lights
Nature and sunrise
Snowy Mountains

ac_unit บริการด้านต่างของบริษัท ac_unit

สร้าง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย และซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ ตลอดจนชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ปรับปรุง ดัดแปลง เพิ่มประสิทธิภาพขยายกำลังผลิตของหม้อไอน้ำทุกขนาดและทุกประเภท

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น ถังพักน้ำใส ระบบทำน้ำอ่อน ระบบไล่ออกซิเจนในน้ำ ระบบสารเคมี และอื่นๆ

ระบบการประหยัดพลังงาน โดยการนำความร้อนกลับมาใช้ เช่น ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบอุ่นอากาศ ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำหรือน้ำมัน ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ฉนวนกันความร้อน และอื่นๆ

ระบบควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย

ออกแบบ สร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้เศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่น แกลบ, กากอ้อย, ขี้เลื่อย, ฯลฯ มาใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และบริการด้านอื่นๆ

ระบบการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดฝุ่นละออง