บริการของบริษัท

ซ่อมบำรุง & บริการหลังการขาย

 บริการหลังการขาย ด้านการให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการบริการตรวจสอบและงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกประเภท
 นอกเหนือจากการสร้างผลงานระดับคุณภาพแล้ว บริษัทยังจัดทีมบริการหลังการขายด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นพิเศษ ทั้งด้านการให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องข้อมูล เทคนิคและวิชาการ ตลอดจนวางแผนการปรับปรุง การตรวจสอบแก้ไขปัญหา บริการซ่อมแซม และซ่อมบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุและประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร พร้อมทั้งบริการด้านอุปกรณ์ อะไหล่ต่อลูกค้า การบริการตรวจสอบ ออกใบรับรองทางด้านวิศวกรรม และใบอนุญาติอื่นๆ