• SERVICE & SUPERVISE
  • WE PROVIDE ONLY THE BEST FOR THE CUSTOMER.

รู้จักกับเรา

Banpong Engineering Co., Ltd.

บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (BPE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เพื่อให้บริการและโซลูชั่นครบวงจร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

Banpong Engineering Co.,Ltd. (BPE) was established on 28 August, 1991 in order to provide complete services and solutions specifically for your industries. Our specialty revolves around sugar industrials, dust collector and biomass power plant.

อ่านต่อ

การบริการ

เราให้บริการแบบครบวงจรรวมถึงการออกแบบ ผลิต การติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา & บริการหลังการขาย

ออกแบบ

ความเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพคือจุดมุ่งหมายสำคัญ ซึ่งทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญทางด้านงานออกแบบของบริษัทตระหนักอยู่เสมอ เราจึงเน้นงานออกแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายตลอดจนเพิ่มศักยภาพทางการผลิตของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Meeting all of customer requirements is our important goal. Our engineers have specially designed and developed each product for your specific job. This provides our customers not only the best result for their production but also effective cost reduction.

อ่านต่อ

ผลิต

เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ซึ่งต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน ทางบริษัทจึงได้จัดสร้างโรงานกลึงที่ได้มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรอันทันสมัยเพื่อสามารถรองรับการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรและอื่นๆ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปั้มน้ำอ้อย, ปั้มของเหลวความหนืดสูง, วาล์วขนาดใหญ่, เฟืองขนาดใหญ่, กระบอกลม, กระบอกไฮโดรลิก, เครื่องเจาะรูไฮโดรลิค และอื่นๆ

Because BPE emphasizes on our product quality. Modern technology has been applied in the production process to provide our customers the best quality product that meet their requirements. Genaral examples are Centrifugal chockless pump, Gear pump, High capacity valve, Gear Hydraulic cylinder, Hydraulic punching machine and etc.

อ่านต่อ

การติดตั้ง

คุณภาพของการผลิต การสร้าง และติดตั้ง คือสิ่งซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงสร้างและปรับปรุงงานด้วยการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลติและติดตั้งเป็นพิเศษ รวมถึงมีการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตงานอย่างพิถีพิถัน โดยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์สูง

Fabrication, installation and production qualities are our essential purpose. All material, equipment and machines are chosen carefully to ensure excellent quality. This enables our engineers to control every process professionally and effectively.

อ่านต่อ

ซ่อมบำรุงรักษา & บริการหลังการขาย

นอกเหนือจากการสร้างผลงานระดับคุณภาพแล้ว บริษัทยังจัดทีมบริการหลังการขายด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นพิเศษ ทั้งด้านการให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องข้อมูล เทคนิคและวิชาการ ตลอดจนวางแผนการปรับปรุง การตรวจสอบแก้ไขปัญหา บริการซ่อมแซม และซ่อมบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุและประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร พร้อมทั้งบริการด้านอุปกรณ์ อะไหล่ต่อลูกค้า การบริการตรวจสอบ ออกใบรับรองทางด้านวิศวกรรม และใบอนุญาติอื่นๆ

Furthermore, BPE is a local manufacturer which is equipped with necessary parts and machine shops. This enables our technical engineers to provide consulting, plannig, repairing and maintenance service in order to maintain and improve your product. On-site service can be performed promptly and professionally. In additional, inspection, engineering certification and license service can be provided.

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา

เราให้บริการแบบครบจรรวมถึงการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา & บริการหลังการขาย

โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย ด้วยประสบการณ์กว่า 32 ปี เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเท่านั้น

ดูผลงานทั้งหมด