บริการของบริษัท

ออกแบบ

บริการการออกแบบหม้อไอน้ำ ขนาด 5-300 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ, กากอ้อย, ขี้เลื่อย และถ่านหิน สำหรับโรงสีข้าว โรงงานน้ำตาลและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ออกแบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตลลอดจนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เหมาะสำหรับโรงสีข้าว โรงงานน้ำตาลและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ การออกแบบอุปกรณ์ชิ้นส่วน เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และอื่นๆ หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิต

บริการผลิตหม้อไอน้ำขนาด 5 - 300 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ กากอ้อย ขี้เลี่อย และถ่านหิน ระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเหมาะสำหรับโรงสีข้าว โรงน้ำตาล และอุตสาหกรรมทั่วไป และอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักร บริการตัดผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องตัด Laser ผลิตภันฑ์ อะไหล่ และอื่นๆ หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า การขนส่งของเราโดยเรามี รถบรรทุก รถพ่วง และรถเครนเหมาะสมแต่ละงาน ขนาดรถครนอยู่ 45 ตันถึง 120 ตันให้บริการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดตั้ง

บริการติดตั้งหม้อไอน้ำขนาด 5-300 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ กากอ้อย ขี้เลี่อย และถ่านหิน ระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเหมาะสำหรับโรงสีข้าว โรงน้ำตาล และอุตสาหกรรมทั่วไป คุณภาพของการผลิต การสร้าง และติดตั้ง คือสิ่งซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงสร้างและปรับปรุงงานด้วยการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซ่อมบำรุงรักษา & บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย ด้านการให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการบริการตรวจสอบและงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกประเภท นอกเหนือจากการสร้างผลงานระดับคุณภาพแล้ว บริษัทยังจัดทีมบริการหลังการขายด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นพิเศษ ทั้งด้านการให้คำแนะนำปรึกษา ...

เรียนรู้เพิ่มเติม